Court jurisprudences

II OZ 639/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735737 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II OZ 811/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735646 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II OZ 812/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735726 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II OZ 813/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735719 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II OZ 814/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735644 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Bd 150/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2751239 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Bd 380/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2736147 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Bd 513/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2751322 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Bd 618/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3138921 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Bd 631/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2751318 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Bk 363/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2722681 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Bk 364/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2722663 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Bk 365/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2723542 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Bk 366/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2722914 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Bk 367/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2722834 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Bk 368/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2722861 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Bk 369/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2723000 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Bk 370/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2723073 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Bk 371/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2722849 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Bk 372/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2723145 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Bk 373/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2722836 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Bk 374/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2722944 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Bk 375/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2723063 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Gl 289/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2731496 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Gl 662/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2729639 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Gl 674/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3139306 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Gl 825/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2732183 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Gl 868/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3143263 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Kr 509/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2722928 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Lu 191/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2769164 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Lu 234/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2744799 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Lu 246/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2751316 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Lu 366/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3143140 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Łd 1140/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3142903 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Łd 296/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2733921 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Łd 297/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2732153 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Łd 403/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3138612 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Łd 479/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2723142 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Łd 498/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3138877 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Łd 513/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2724951 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Łd 599/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2721915 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Łd 652/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2721888 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Łd 679/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2722685 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Ol 227/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2736105 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Ol 491/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2721846 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Ol 525/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2736113 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Ol 526/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2728488 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Ol 547/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3142109 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Ol 608/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3144079 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Ol 616/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3142817 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Ol 800/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2769201 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Op 215/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2724652 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Op 54/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2733945 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Op 545/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2736055 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Po 558/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2722698 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Po 648/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2722661 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Po 65/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2722647 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Po 723/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2728532 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.

II SA/Po 752/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2734354 - postanowienie z dnia 24 września 2019 r.