Court jurisprudences

I OSK 2598/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740327 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I OSK 2601/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769232 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I OSK 3011/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740341 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I OSK 395/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740391 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I OSK 416/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3013754 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I OSK 551/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769245 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I OSK 611/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865217 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I OSK 612/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865719 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I OSK 613/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740342 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I OSK 614/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2866210 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I OSK 616/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783712 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I OSK 646/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744913 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I OSK 647/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740269 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I OSK 649/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865070 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I OSK 867/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740270 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I OSK 936/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865151 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I OZ 872/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740354 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I S 104/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3040812 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Kr 1214/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3047377 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Kr 1221/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3140897 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Kr 19/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2778752 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Kr 282/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3086669 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Kr 387/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2723426 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Kr 643/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3141085 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Kr 707/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2778727 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Kr 781/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2723544 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Lu 1238/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3139019 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Lu 241/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2778763 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Lu 242/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2778751 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Lu 352/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2740367 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Lu 374/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2769190 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Lu 375/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3139807 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Lu 614/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2783696 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Sz 107/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2724417 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Sz 108/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2724453 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Sz 1149/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2724662 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Sz 183/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3142933 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Sz 518/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2724430 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Sz 664/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3141930 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Wa 1055/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944861 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Wa 1278/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022861 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Wa 1359/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944805 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Wa 1591/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2724598 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Wa 1686/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086724 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Wa 689/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976074 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Wa 762/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079411 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I SAB/Wa 136/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2769272 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I SAB/Wa 170/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944803 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I SAB/Wa 234/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086661 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I SAB/Wa 254/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013743 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I SAB/Wa 259/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944882 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I SAB/Wa 328/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022766 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I SAB/Wa 358/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976028 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

IV C 281/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2736681 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

IV Ca 1225/17 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2848092 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

IV Ca 1876/17 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2848094 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

IV K 236/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2728059 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

IV P 25/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2747636 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

IV SA/Wa 1242/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865742 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

IV SA/Wa 1289/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976181 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

IV SA/Wa 1290/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944788 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

IV SA/Wa 1341/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022788 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

IV SA/Wa 1417/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073439 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

IV SA/Wa 1602/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022828 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

IV SA/Wa 1893/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073408 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

IV SA/Wa 3269/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140701 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

IV SA/Wa 351/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022895 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

IV SA/Wa 352/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022867 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

IV SA/Wa 509/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013855 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

IV SA/Wa 606/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013755 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

IV SA/Wa 607/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031753 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

IV SA/Wa 978/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013739 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

IV SAB/Wa 552/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013896 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

IV SAB/Wa 680/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022852 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.