Court jurisprudences

III SA/Wa 338/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975928 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 345/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2769193 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 407/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944901 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 487/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141413 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 76/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2895622 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 885/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975919 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 91/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975869 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 944/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138475 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wr 281/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2724955 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

III SAB/Kr 102/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2722718 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

III SAB/Wa 35/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2778745 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SAB/Wr 552/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3098813 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

III SAB/Wr 553/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3027423 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

III SAB/Wr 799/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2724931 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

III SAB/Wr 800/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2724888 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

III U 569/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2758216 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III UK 318/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107075 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

II K 117/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej

LEX nr 2781305 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II K 33/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2747643 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II K 444/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Prudniku

LEX nr 2747911 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II K 796/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

LEX nr 2764004 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II K 88/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bartoszycach

LEX nr 2730260 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II Ka 439/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2726812 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II Ka 445/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2728711 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II OSK 1924/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2742357 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II OSK 2413/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751323 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II OSK 2458/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2748827 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II OSK 2465/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2724418 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II OSK 2505/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2729601 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

II OSK 2570/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751227 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II OSK 2596/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727694 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

II OSK 2646/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778764 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II OSK 2681/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2748838 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II OSK 2685/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725276 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

II OSK 2686/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725261 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

II OSK 2687/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725453 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

II OSK 2688/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725295 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

II OSK 2704/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2748807 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

II OSK 2710/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751245 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II OSK 2728/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2748801 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

II OSK 2757/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751313 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.