Court jurisprudences

II SA/Sz 703/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2722707 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Sz 798/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2727121 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Wa 1006/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022846 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Wa 1025/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975814 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Wa 1041/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143565 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Wa 1064/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865985 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Wa 118/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2866089 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Wa 1895/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073371 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Wa 217/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143210 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Wa 2271/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073291 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Wa 275/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2866009 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Wa 326/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143136 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Wa 329/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2866310 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Wa 338/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865705 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Wa 405/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975747 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Wa 488/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013862 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Wa 524/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140200 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Wa 581/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865391 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Wa 593/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976144 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Wa 610/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138751 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Wa 690/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2748736 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Wa 763/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141390 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Wa 794/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013885 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Wa 906/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031813 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Wr 476/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2726462 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

II SAB/Bd 25/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2724754 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

II SAB/Bd 29/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2740242 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

II SAB/Bd 30/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2740374 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

II SAB/Bd 31/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2740221 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

II SAB/Rz 71/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2720742 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

II SAB/Wa 122/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013806 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

II SAB/Wa 180/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073421 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

II SAB/Wa 332/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143332 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

II SAB/Wa 549/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944832 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

II SAB/Wa 638/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098751 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

II SO/Łd 5/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2720754 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

II SO/Wa 21/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3041555 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

II SO/Wa 42/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022908 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

II SPP/Po 211/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2944791 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

I Ns 239/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 2726785 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

I NSW 79/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756044 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

I OSK 1047/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725434 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

I OSK 1048/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769256 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

I OSK 1137/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725494 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

I OSK 183/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865348 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I OSK 1952/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727023 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

I OSK 1953/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2720873 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

I OSK 1954/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2720933 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

I OSK 1955/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2721375 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

I OSK 2088/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2721381 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

I OSK 2719/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2721308 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

I OSK 2839/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2734803 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I OSK 2926/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2734898 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I OSK 2945/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740274 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I OSK 319/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733258 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I OSK 355/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769179 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I OSK 802/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2720939 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

I OW 177/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2723519 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

I OZ 768/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727096 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

I OZ 770/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727698 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

I OZ 771/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727107 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

I SA/Bd 28/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2769214 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I SA/Bd 374/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3141091 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.