17716/08, Prawo do rzetelnego procesu w postępowaniu karnym. Zasada równości broni. Nieuwzględnienie przez sąd wniosku oskarżonego o przesłuchanie świadka., KARTVELISHVILI v. GRUZJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 czerwca 2018 r. 17716/08 Prawo do rzetelnego procesu w postępowaniu karnym. Zasada równości broni. Nieuwzględnienie przez sąd wniosku oskarżonego o przesłuchanie świadka.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.