Court jurisprudences

IV SAB/Wa 674/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013986 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

IV SAB/Wa 851/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976031 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

IV SAB/Wa 852/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976052 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

IV SAB/Wa 853/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022596 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

IV SAB/Wa 854/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022581 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

IV SAB/Wa 855/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022564 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

IV U 166/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie

LEX nr 2742007 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

IV U 204/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2770779 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

IV U 308/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie

LEX nr 2742006 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

IV U 374/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie

LEX nr 3030067 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

IX Ca 1458/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2729059 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

IX U 527/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2749791 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

IX U 579/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2749566 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

IX U 948/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2748003 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

P 17/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2019/60 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

T-542/19 R, FV v. RADA UNII EUROPEJSKIEJ - Postanowienie Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2019/423/59 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

Ts 116/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/114 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

Ts 31/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/222 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

Ts 8/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/44 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

Ts 84/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/131 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

Tw 11/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/152 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

V ACa 157/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2737888 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

V ACa 200/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2978516 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

V CSK 254/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096817 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

V CSK 259/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096831 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

V CSK 453/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096833 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

VI GC 855/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3017527 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VIII Pa 111/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2747160 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VIII SA/Wa 108/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143365 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VIII SA/Wa 234/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2783623 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VIII SA/Wa 355/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143366 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VIII SA/Wa 448/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865224 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VIII SA/Wa 461/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2755461 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VIII SA/Wa 511/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865452 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VIII SA/Wa 548/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2866124 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VIII SA/Wa 74/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3144078 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VIII U 1151/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3050391 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VII Ka 761/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2741201 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VII P 184/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 2956807 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VII P 201/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 2742029 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VII SA/Wa 1019/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2742281 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VII SA/Wa 141/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141579 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VII SA/Wa 1498/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2744689 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VII SA/Wa 307/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079336 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VII SA/Wa 308/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3092460 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VII SA/Wa 545/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2769042 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VII SA/Wa 596/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038486 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VII SA/Wa 664/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073015 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VII SA/Wa 676/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2769020 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VII SA/Wa 723/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2744666 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VII SA/Wa 927/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139470 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VII U 1045/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2799178 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VII U 21/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2797427 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VII U 2891/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2799230 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VII U 2938/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2785068 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VII U 3583/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2799205 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VII U 66/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2784225 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VII U 859/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2797428 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VI RCa 126/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2741211 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VI SA/Wa 1048/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014052 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VI SA/Wa 1300/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065833 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VI SA/Wa 849/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2728962 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

VI SA/Wa 928/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013960 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VI SA/Wa 964/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140102 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VI SAB/Wa 10/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014039 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

VI SAB/Wa 31/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014119 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

V K 467/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2747529 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

V SA/Wa 1032/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086602 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.