Court jurisprudences

III SA/Gl 161/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2732012 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Gl 49/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2742844 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Gl 591/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3139367 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Gl 606/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2726174 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Gl 656/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3143515 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Gl 723/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2722723 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Gl 732/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2722710 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Kr 421/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2732250 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Kr 672/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3142970 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Kr 673/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3139520 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Kr 716/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2723468 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Kr 737/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3142128 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Kr 750/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3138437 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Lu 122/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2778768 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Lu 222/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2778765 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Lu 243/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2742491 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Lu 68/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3140598 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Łd 480/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3138024 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Łd 615/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2726447 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Łd 662/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3140413 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Łd 727/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2723550 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 1007/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073369 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 115/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086707 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 1286/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975903 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 165/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944888 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 167/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139698 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 1786/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139495 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 1838/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140789 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 190/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2769246 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 199/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141004 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 200/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138869 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 227/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013665 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 229/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141979 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 237/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139165 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 238/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086685 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 2495/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2726201 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 304/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944865 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 308/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2769211 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 314/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073368 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 321/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976064 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 338/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975928 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 345/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2769193 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 407/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944901 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 487/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141413 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 76/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2895622 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 885/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975919 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 91/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975869 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wa 944/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138475 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

III SA/Wr 281/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2724955 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

III SAB/Kr 102/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2722718 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

III SAB/Wa 35/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2778745 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.