Court jurisprudences

IV SA/Po 530/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2728988 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

IV SA/Wa 1076/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865895 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

IV SA/Wa 1282/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014179 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

IV SA/Wa 1317/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2727595 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

IV SA/Wa 1326/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2866228 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

IV SA/Wa 1342/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143994 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

IV SA/Wa 1398/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143129 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

IV SA/Wa 1449/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022565 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

IV SA/Wa 1482/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014165 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

IV SA/Wa 1493/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059545 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

IV SA/Wa 1721/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3027383 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

IV SA/Wa 230/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014044 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

IV SA/Wa 359/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143230 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

IV SA/Wa 848/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014144 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

IV SA/Wa 904/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059531 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

IV SAB/Po 191/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2725415 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

IV SAB/Wa 817/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2724611 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

IV SAB/Wa 828/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014077 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

IV SAB/Wa 911/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014060 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

IV SAB/Wa 912/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014153 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

IV SAB/Wa 913/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014128 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

IV SAB/Wa 914/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014033 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

IV SAB/Wa 915/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013973 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

IV U 127/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2741234 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

IV U 190/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2728151 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

IV U 192/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2728155 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

IV U 47/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2728153 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

IV U 499/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2730961 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

IV U 610/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2732414 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

IV U 647/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2728162 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

IV U 897/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2741226 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

IX K 995/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach

LEX nr 3027756 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

IX P 336/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2749071 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

IX U 132/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2742637 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

IX U 142/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2735245 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

T-805/17, BASF v. ECHA - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2019/423/33 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

Ts 108/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/25 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

Ts 50/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/5 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

Ts 82/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/20 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

Tw 3/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/40 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

V CO 222/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3173031 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

V GC 1795/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2773699 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

V GC 2344/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2854793 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

VIII GC 858/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2740729 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

VIII Pa 115/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2767920 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

VIII Pa 24/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2767916 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

VIII Pa 57/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2767491 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

VIII Pa 60/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2767490 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

VIII Pa 79/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2978538 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

VIII Pa 84/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2747980 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

VIII Pa 94/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2767925 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

VIII Pa 95/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2747259 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

VIII SA/Wa 131/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138021 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

VIII SA/Wa 227/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073023 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

VIII SA/Wa 242/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2768952 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

VIII SA/Wa 380/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2783640 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

VIII SA/Wa 421/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2729757 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

VIII SA/Wa 443/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2755470 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

VIII SA/Wa 449/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2866296 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

VIII SA/Wa 450/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2729670 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

VIII SA/Wa 470/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2740332 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

VIII SA/Wa 493/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2740359 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

VIII SA/Wa 508/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2769066 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

VIII SA/Wa 515/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059589 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.