Court jurisprudences

I OW 38/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740219 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I OW 39/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740297 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I OW 40/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740268 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I OZ 905/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2726202 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I OZ 908/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2726203 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I OZ 910/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2757259 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Bd 437/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3139371 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Bd 477/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2757211 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Bd 478/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2744531 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Bd 480/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2748834 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Bd 483/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3143838 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Bd 523/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2742347 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Bd 524/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2742430 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Bk 464/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2748721 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Gd 1067/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2737807 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Gd 1249/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2742476 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Gd 915/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3138188 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Gd 916/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3139380 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Gd 928/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2751217 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Gd 972/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2726274 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Gd 985/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2731519 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Gl 428/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2742392 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Gl 608/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2742842 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Gl 63/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2742315 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Gl 700/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2742319 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Lu 136/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2783665 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Lu 173/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3142855 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Lu 220/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2768946 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Lu 261/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2778664 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Lu 386/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3142436 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Lu 387/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3142131 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Łd 339/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2742287 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Łd 351/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2742401 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Łd 408/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3140298 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Łd 476/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3140146 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Łd 488/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2736168 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Op 188/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2768919 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Po 753/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2726098 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Po 755/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2726502 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Po 756/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2726484 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Po 760/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2727701 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Rz 490/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2736041 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Rz 538/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2740388 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Rz 552/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3142315 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Sz 342/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2734246 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Wr 338/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2768951 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Wr 446/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2748779 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Wr 467/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2738292 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Wr 531/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2748817 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Wr 532/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3014141 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Wr 544/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2748734 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

I SA/Wr 545/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3014046 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.