Court jurisprudences

I FZ 195/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768984 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

I FZ 214/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769104 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II AKa 286/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 3080022 - wyrok z dnia 7 października 2019 r.

II C 1410/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2742617 - wyrok z dnia 7 października 2019 r.

II CSK 374/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3170551 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II FSK 1661/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2729247 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

III AUz 107/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 2781407 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

III Ca 1427/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3033352 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

III Ca 1657/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3033343 - wyrok z dnia 7 października 2019 r.

III Ca 808/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3033363 - wyrok z dnia 7 października 2019 r.

III SA/Kr 582/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2724898 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

III SA/Kr 897/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2725496 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

III SA/Łd 166/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2725405 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

III SA/Wa 21/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013987 - wyrok z dnia 7 października 2019 r.

III SA/Wa 22/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086601 - wyrok z dnia 7 października 2019 r.

III SA/Wr 317/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3079311 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

III SA/Wr 400/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3079352 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

III SAB/Wa 20/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2769067 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

III U 767/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2758235 - wyrok z dnia 7 października 2019 r.

II K 1050/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2736556 - wyrok z dnia 7 października 2019 r.

II K 1173/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2780865 - wyrok z dnia 7 października 2019 r.

II K 122/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2729060 - wyrok z dnia 7 października 2019 r.

II K 1438/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3103496 - wyrok z dnia 7 października 2019 r.

II K 1534/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 3035899 - wyrok z dnia 7 października 2019 r.

II K 365/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu

LEX nr 2855228 - wyrok z dnia 7 października 2019 r.

II K 382/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 2776413 - wyrok z dnia 7 października 2019 r.

II K 435/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zakopanem

LEX nr 2784396 - wyrok z dnia 7 października 2019 r.

II K 441/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2735283 - wyrok z dnia 7 października 2019 r.

II K 446/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2735282 - wyrok z dnia 7 października 2019 r.

II K 694/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2737860 - wyrok z dnia 7 października 2019 r.

II Ka 218/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2732420 - wyrok z dnia 7 października 2019 r.

II Kow 872/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3036135 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II PK 167/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3179206 - zarządzenie z dnia 7 października 2019 r.

II PZ 15/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177063 - zarządzenie z dnia 7 października 2019 r.

II S 50/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2729453 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Bd 573/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2726554 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Gd 512/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3142924 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Gd 535/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3141907 - wyrok z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Gl 1122/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2724689 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Gl 1144/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2724675 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Gl 1162/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2724766 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Gl 1250/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2724750 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Gl 1256/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2724638 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Gl 1268/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2724706 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Gl 930/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2724777 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Gl 931/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2724760 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Gl 932/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2724688 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Gl 958/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2724715 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Ke 550/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3142902 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Rz 628/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2748811 - wyrok z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Sz 1145/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2727816 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Sz 780/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2769101 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Sz 786/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2865152 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Sz 841/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3143787 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Wa 1681/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2742836 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Wa 1755/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3043948 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Wa 2255/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141876 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Wr 296/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3022705 - wyrok z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Wr 367/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3128906 - wyrok z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Wr 597/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3141068 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SA/Wr 598/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3142584 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SAB/Bd 35/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2726415 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SAB/Gl 55/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2724656 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SAB/Gl 56/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2724608 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SAB/Gl 57/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2724712 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SAB/Gl 58/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2724685 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SAB/Gl 59/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2724728 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SAB/Gl 60/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2724709 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SAB/Kr 343/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2725202 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SAB/Op 63/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2724906 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II SO/Wa 48/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014156 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

II W 77/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Mrągowie

LEX nr 2742093 - wyrok z dnia 7 października 2019 r.

I Ns 350/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

LEX nr 2747971 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

I S 106/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3040832 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

I SA/Gd 1072/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2726316 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

I SA/Gd 1546/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2726266 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

I SA/Gd 1601/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2725399 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

I SA/Gd 1608/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2725472 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

I SA/Gd 1652/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2729998 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

I SA/Gd 1684/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2725535 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

I SA/Gd 1732/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2726250 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

I SA/Gd 249/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2726216 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

I SA/Gl 1042/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2724778 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

I SA/Gl 1096/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2724950 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.

I SA/Gl 1111/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2724705 - postanowienie z dnia 7 października 2019 r.