Court jurisprudences

IV SAB/Wa 747/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022868 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

IV SAB/Wa 917/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865550 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

IV SAB/Wr 32/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2732184 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

IV U 1102/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2730959 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

IV U 20/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2741232 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

IV U 411/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2730957 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

IV U 492/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2731092 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

IV U 536/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2741229 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

IV U 551/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2741227 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

IV U 855/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2731055 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

IV U 937/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2732490 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

IV U 99/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2726880 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

IX U 487/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2742065 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

IX U 815/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2742071 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

Ts 104/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/230 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

Ts 249/07 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/260 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

Ts 291/07 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/264 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

Ts 74/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/16 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

Ts 82/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/188 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

V Ca 1143/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2739210 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

V CSK 156/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107076 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

V CSK 34/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107011 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

V CSK 37/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107068 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

V CSK 39/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107035 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

V CSK 41/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107000 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

V CSK 42/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107080 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

V CSK 43/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107019 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

V CZ 61/19, Przesłanki uchylenia zaskarżonego. - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2744133 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

V GC 27/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2758358 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

V GC 64/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2741609 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VI GC 536/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3127740 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VII AGa 4/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2788555 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VIII C 660/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2756841 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VIII Ga 19/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2740732 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VIII Gz 160/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2742036 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

VIII Gz 161/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2739633 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

VIII Gz 165/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2739640 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

VIII Gz 167/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2739635 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

VIII Gz 171/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2742037 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

VIII K 76/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3036551 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VIII Ka 597/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

LEX nr 2749517 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VIII Pa 108/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2767913 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VIII Pa 16/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2767475 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VIII Pa 44/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2742060 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VIII Pa 45/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2767481 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VIII Pa 49/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2767473 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VIII Pa 50/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2978541 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VIII Pa 56/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2767926 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VIII Pa 66/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2767918 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VIII Pz 51/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2730488 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

VIII U 1111/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2735077 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VIII U 1250/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2748608 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VIII U 1385/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2747317 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VIII U 1578/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2747236 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VIII U 2431/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2735099 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VIII U 37/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2735103 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VIII U 574/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2748849 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VII Ka 797/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2741199 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VII Kz 441/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2732317 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

VII P 102/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3103519 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VII Pa 56/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 3076450 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VII Pa 60/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 3076452 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VII SA/Wa 1864/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3027403 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

VII SA/Wa 428/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079359 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.