Court jurisprudences

VIII C 1678/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2731665 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

VIII C 2328/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2736934 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

VIII C 2456/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2729858 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

VIII C 268/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2736938 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

VIII Gz 179/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2739632 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

VIII P 13/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3021169 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

VIII SA/Wa 558/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2733145 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

VIII U 1457/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2736474 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

VIII U 1468/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2736462 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

VIII U 1470/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2736468 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

VIII U 1503/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2736458 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

VIII U 1562/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3051902 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

VIII U 1562/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2736459 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

VIII U 1759/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2736475 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

VIII U 1788/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2736464 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

VIII U 1827/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2736456 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

VIII U 1869/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2736469 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

VIII U 1896/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2736467 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

VIII U 1934/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2736470 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

VIII U 1935/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2736465 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

VIII U 505/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2735091 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

VIII U 555/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3030548 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

VIII U 687/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2781540 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

VIII U 929/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3009060 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

VII SA/Wa 1936/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072981 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

VII SA/Wa 2165/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2742376 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

VII SA/Wa 2650/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138816 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

VI Ka 1321/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2866584 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

VI SA/Wa 1573/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014042 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

VI SA/Wa 2019/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086536 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

VI U 2261/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3103479 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

V K 1056/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2747521 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

V KK 347/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3097013 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

V KK 481/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3105464 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

V KK 500/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3009119 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

V U 288/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 2766106 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

V U 324/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2760452 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

V U 325/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2747855 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

V U 48/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3049348 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

V U 747/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2747856 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

X C 145/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3127809 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

X Ka 736/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2776442 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

XVII AmE 331/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3017531 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

XVII AmE 336/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3017532 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

XVII AmE 346/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2750349 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

XXIII Ga 809/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2753763 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

XXV C 2505/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2735276 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

XXV C 585/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3017766 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

XXV Ns 174/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3026737 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

10229/10, NAKANI I INNI v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

11008/04, TALATOV v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

13128/06, URAZBAYEV v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

13764/15, MARTYNYUK v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

140/13, MAYDA v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 października 2019 r.

20319/17, BALSAMO v. SAN MARINO - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

21388/15, ALMAŠI v. SERBIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

22764/12, VANYUKOVA v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

23639/11, BİLGİN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 października 2019 r.

27671/12, SARGUT v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 października 2019 r.

28050/16, MESPLEDE v. FRANCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 października 2019 r.

29097/08, NADTOKA v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

29842/11, MASLENNIKOV v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

30149/19, MIRMOTAHARI v. NORWEGIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 października 2019 r.

30261/17, R.K. v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

32074/14, SOLCAN v. RUMUNIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

34275/19, PANTSULAI v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 października 2019 r.

36391/16, PORCHET v. SZWAJCARIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 października 2019 r.

36801/09, KAPUSTIN v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

38649/08, ERDEM I INNI v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 października 2019 r.

39389/10, ÇERİ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 października 2019 r.

42779/13, DOĞAN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 października 2019 r.

46466/16, GRACE GATT v. MALTA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

47018/11, FJODOROVS v. ŁOTWA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 października 2019 r.

4844/09, ŞAHİN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 października 2019 r.

49506/12, SHCHERBAKOV v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

53068/08, FEDULOV v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

54164/08, BARAN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 października 2019 r.

5425/10, LA POSTA v. WŁOCHY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 października 2019 r.

5517/10, AKYAZ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 października 2019 r.

56065/10, MILOVANOVIĆ v. SERBIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 8 października 2019 r.