Court jurisprudences

II OZ 827/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2736035 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Bd 194/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2724620 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Bd 917/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2724594 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Bk 597/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2722947 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Gd 206/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3139752 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Gd 405/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2726494 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Gd 862/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2722693 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Gl 451/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3138202 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Gl 700/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3138954 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Gl 832/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3140488 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Gl 852/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3139111 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Ke 241/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2733959 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Ke 468/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3141829 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Ke 562/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2732086 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Ke 582/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2734281 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Ke 583/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2733311 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Ke 588/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2734384 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Ke 589/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2733200 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Ke 615/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2728498 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Ke 696/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2738194 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Kr 1434/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2723721 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Kr 572/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2726312 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Kr 617/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2728877 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Kr 718/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2723702 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Kr 753/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2735665 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Kr 795/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2732022 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Kr 800/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2723766 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Kr 811/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2723757 - postanowienie z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Kr 879/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2751352 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Kr 958/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2738743 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Lu 199/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2742507 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Lu 250/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2751305 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Lu 267/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3138262 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Lu 3/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3142994 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Lu 343/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2733932 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Ol 419/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2736121 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Ol 469/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3139927 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Ol 477/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2742800 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.