Court jurisprudences

III SA/Kr 996/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2726336 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Kr 997/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2726118 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Kr 998/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2726262 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Kr 999/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2726340 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Lu 173/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3140202 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Lu 210/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2783644 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Lu 219/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2778668 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Lu 268/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2742843 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Lu 313/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3141545 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Po 1/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2726199 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Po 393/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2730921 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Po 434/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3142514 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Po 461/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2734309 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Po 468/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3143910 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Po 508/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3143666 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Po 566/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2737797 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Po 598/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3144082 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Po 627/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2726303 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Po 662/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2725298 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Po 663/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2725257 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Po 664/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2725270 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Po 690/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2726344 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Po 691/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2726173 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Po 692/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2726214 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Po 714/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2725232 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

III SA/Wa 1361/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014115 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

III SAB/Gl 224/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2742835 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

III SAB/Gl 233/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2744529 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

III SAB/Kr 158/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2726256 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

III SO/Wr 11/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3111361 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

III U 457/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3008522 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II K 1253/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2742608 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II K 222/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 2736524 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II K 269/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brzezinach

LEX nr 2944308 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II K 293/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej

LEX nr 2770272 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II K 577/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Płońsku

LEX nr 2977741 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II K 612/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3103490 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II K 673/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nysie

LEX nr 2762797 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II K 745/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3049444 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II K 754/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nysie

LEX nr 2762788 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II Ka 469/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2730257 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II Ka 498/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2728715 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II KK 319/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3173028 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II KK 498/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177047 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II Kow 1016/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3036045 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II Kow 1024/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3036230 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II OSK 1004/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769109 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II OSK 1117/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744615 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II OSK 1122/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769085 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II OSK 1175/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2728502 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II OSK 1256/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2728513 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II OSK 1330/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2724883 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II OSK 1418/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2728578 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II OSK 236/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2728470 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II OSK 2616/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769097 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II OSK 2737/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2757244 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II OSK 2760/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2728507 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II OSK 2772/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769007 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II OSK 2789/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2757247 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II OSK 2865/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769047 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

II OSK 3114/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2728514 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II OSK 3131/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2728545 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II OSK 3181/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2728474 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II OSK 334/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2728583 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II OSK 390/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2728486 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II OSK 391/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2728496 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.

II OSK 407/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2728504 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.