Court jurisprudences

V SA/Wa 130/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111433 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

V SA/Wa 1355/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111424 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

V SA/Wa 1362/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111394 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

V SA/Wa 1390/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111368 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

V SA/Wa 1446/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111375 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

V SA/Wa 146/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111374 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

V SA/Wa 156/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111381 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

V SA/Wa 1802/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2778678 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

V SA/Wa 1874/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3128904 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

V SA/Wa 2063/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141512 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

V SA/Wa 248/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079357 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

V SA/Wa 281/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079332 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

V SA/Wa 577/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143645 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

V SA/Wa 76/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138795 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

V W 59/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

LEX nr 2747915 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

XII 1Co 950/2019 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2732898 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

XII C 438/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2730951 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

XIII Ga 652/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2731611 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

XIII Ga 800/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2739064 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

XIII Ga 910/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2731610 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

XI Ka 697/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2825733 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

XIV K 983/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 2866595 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

XVII AmE 297/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2749810 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

XVII AmE 303/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2749817 - wyrok z dnia 3 października 2019 r.

XXIII Ga 1414/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2742090 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

XXIII Gz 869/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2747785 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

XXIV Ns 77/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3027739 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

XXV C 2124/17 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2761649 - postanowienie z dnia 3 października 2019 r.

I C 1223/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 2732973 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I C 1492/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2752519 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I C 1715/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2736445 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I C 1982/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Koninie

LEX nr 3036590 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I C 206/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Oleśnie

LEX nr 2739126 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I C 2160/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2940128 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I C 240/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Obornikach

LEX nr 3044418 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I C 260/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 2817679 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I C 999/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 2762813 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I Ca 317/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 2742048 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I Ca 341/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2732904 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I Ca 367/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2747153 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I Ca 386/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2758042 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I Ca 387/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2747144 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I FSK 1061/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751218 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I FSK 1154/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751325 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

I FSK 1155/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751257 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

I FSK 1156/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751234 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

I FSK 1361/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768907 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I FSK 1427/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751337 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I FSK 1485/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751351 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I FSK 1534/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751329 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I FSK 1713/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2755458 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I FSK 610/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751247 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I FSK 634/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744649 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

I FSK 773/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727165 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

II AKa 122/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2817722 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

II AKa 138/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

LEX nr 2774984 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

II AKa 254/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2817712 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

II AKa 58/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

KZS 2020/5/69 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

II C 2/16 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie

LEX nr 3050995 - postanowienie z dnia 2 października 2019 r.

II C 895/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2741959 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

II Ca 1090/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2731695 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

II Ca 922/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3008408 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

II FSK 1127/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2748709 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

II FSK 3309/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769076 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

II FSK 3429/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059470 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

II FSK 3434/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059536 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

II FSK 3435/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059553 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

II FSK 3438/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059596 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

II FSK 3607/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059585 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.