Court jurisprudences

VI SA/Wa 608/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022897 - wyrok z dnia 30 września 2019 r.

VI SA/Wa 647/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138255 - wyrok z dnia 30 września 2019 r.

VI SAB/Wa 37/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2727690 - postanowienie z dnia 30 września 2019 r.

V Ka 371/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2747990 - wyrok z dnia 30 września 2019 r.

V SA/Wa 1403/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143902 - postanowienie z dnia 30 września 2019 r.

V SA/Wa 570/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086656 - wyrok z dnia 30 września 2019 r.

V SA/Wa 648/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111543 - wyrok z dnia 30 września 2019 r.

V SA/Wa 686/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143593 - wyrok z dnia 30 września 2019 r.

V SA/Wa 697/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141872 - postanowienie z dnia 30 września 2019 r.

V SA/Wa 750/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079421 - wyrok z dnia 30 września 2019 r.

V SA/Wa 785/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098686 - wyrok z dnia 30 września 2019 r.

V SA/Wa 787/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111465 - wyrok z dnia 30 września 2019 r.

V SA/Wa 788/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111452 - wyrok z dnia 30 września 2019 r.

V SA/Wa 859/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111462 - wyrok z dnia 30 września 2019 r.

XII C 1736/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2724504 - wyrok z dnia 30 września 2019 r.

XIII GC 731/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 2775999 - wyrok z dnia 30 września 2019 r.

XVII AmE 240/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2747825 - wyrok z dnia 30 września 2019 r.

XVII Amz 139/17 - Postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3070216 - postanowienie z dnia 30 września 2019 r.

XXI Pa 121/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2761648 - wyrok z dnia 30 września 2019 r.

Ts 185/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/256 - postanowienie z dnia 28 września 2019 r.

I1 C 1489/2019 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3127923 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I1 C 1495/2019 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3127935 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I ACa 741/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2972942 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I ACa 821/17 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 2749078 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I ACz 1114/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2761756 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I ACz 702/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2729394 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I C 1053/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3127926 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I C 1097/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2737899 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I C 15/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2731647 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I C 1649/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zawierciu

LEX nr 3050331 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I C 22/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2732899 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I C 2801/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3029979 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I C 2834/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3044783 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I C 384/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2728015 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I C 455/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2741999 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I C 4901/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3056712 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I C 4923/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3008857 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I C 617/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2731646 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I C 635/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3008256 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I C 64/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 2728693 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I C 76/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 2762823 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I FSK 1184/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769243 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I FSK 1342/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3138713 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I FSK 1451/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3140877 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I FSK 1504/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3139224 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I FSK 1583/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769227 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I FSK 1833/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740265 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I FSK 1844/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2722634 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

I FSK 2146/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3143568 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

II AKa 262/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2747921 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II AKa 266/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

KZS 2019/12/33 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II C 1142/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2733445 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II C 1156/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3127832 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II C 1669/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3127843 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II C 78/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2729347 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II C 8424/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3037866 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II FPP 12/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2731473 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

II FSK 1802/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3142166 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II FSK 3109/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3142497 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II FSK 3251/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769196 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II FSK 3304/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3142591 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II FSK 3307/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3141151 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II FSK 3370/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778713 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II FSK 3380/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3141850 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II GSK 1651/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2724716 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

II GSK 1652/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2723413 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

II GSK 1663/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2723527 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

II GSK 1881/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2724606 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

II GSK 2362/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2737230 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II GSK 2432/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733064 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.