Court jurisprudences

II FSK 474/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3013934 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

II FZ 664/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2728525 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

II GSK 1752/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744721 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II GSK 2546/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2742382 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II GSK 2637/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744767 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II GSK 2809/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769106 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II GSK 795/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733057 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II GSK 950/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2726530 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II GSK 951/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2728560 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II GSK 953/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744756 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III AUa 1373/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3107870 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III AUa 573/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2767904 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III Ca 1000/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3033330 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III Ca 1055/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3033344 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III Ca 1580/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2761844 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III Ca 1680/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3033338 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III Ca 1900/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2761814 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III Ca 277/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2761832 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III Ca 347/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2775384 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III Ca 49/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2761812 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III Ca 530/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3033328 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

III Cz 412/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2747978 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

III KK 495/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177032 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

III Ns 92/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3027707 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

III PK 136/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2736295 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III PK 205/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177025 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

III RC 277/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2742601 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III RC 68/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku

LEX nr 2854797 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Gl 445/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2738300 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Gl 548/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2742415 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Gl 594/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3142962 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Gl 691/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3144050 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Gl 695/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2744734 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Gl 713/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3138240 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Gl 786/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3140855 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Kr 399/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3142099 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Kr 465/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2727665 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Kr 573/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2742524 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Kr 638/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2737253 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Kr 709/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2751350 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Kr 730/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2742310 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Lu 296/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2726198 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Lu 397/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2726131 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Lu 439/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2742292 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Lu 441/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2727814 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Lu 483/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3139572 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Lu 507/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2726223 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Lu 663/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2726245 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Łd 394/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2737310 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Łd 534/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2733912 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Łd 544/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2735714 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Łd 560/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2744569 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Łd 594/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2733960 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Łd 757/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2726218 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Łd 767/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2726101 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Łd 780/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2725315 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Łd 781/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2725231 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Wa 116/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2768998 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Wa 292/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059473 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Wa 609/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2783645 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

III SA/Wr 145/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3014079 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.