Court jurisprudences

II OSK 2703/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783655 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II OSK 2709/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3092463 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II OSK 2713/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778687 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

II OSK 2714/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2748760 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II OSK 2724/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768992 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II OSK 2831/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744675 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

II OSK 2870/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865170 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II OSK 676/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768925 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II OSK 985/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865578 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II OZ 572/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2736183 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

II S 212/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2770325 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Bd 227/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2865920 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Bd 342/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3140845 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Bd 582/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2734343 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Bd 586/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3142613 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Bd 599/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2755423 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Bd 637/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2755408 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Bd 646/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2865244 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Gd 513/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2724414 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Kr 525/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2736128 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Ol 356/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3138185 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Ol 473/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3141607 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Ol 596/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2728987 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Ol 613/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2726439 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Op 508/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2723181 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Rz 663/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2744791 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Rz 745/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3143285 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Rz 751/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2734272 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Rz 824/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3142748 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Rz 825/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3139903 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Rz 904/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3139827 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Wa 305/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138922 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Wa 487/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976126 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Wa 49/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976140 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Wa 503/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976021 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Wa 655/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976114 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Wa 758/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975832 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Wa 76/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975793 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Wr 248/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3014061 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Wr 467/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3141036 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Wr 501/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2748823 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Wr 502/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2748806 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Wr 503/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2748790 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Wr 504/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2748828 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Wr 542/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2726543 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

II SA/Wr 904/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2944850 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SAB/Bd 46/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2727056 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

II SAB/Kr 251/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2724596 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

II SAB/Rz 78/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2744593 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SAB/Wa 344/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143832 - wyrok z dnia 1 października 2019 r.

II SAB/Wr 48/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2726536 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

II SO/Ol 5/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2727139 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I Ns 161/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Oleśnie

LEX nr 2741659 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I Ns 183/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2750908 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I Ns 186/15 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

LEX nr 2788533 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I OSK 1081/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725442 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I OSK 1135/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2731454 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I OSK 1380/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2731540 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I OSK 2293/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727140 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I OSK 704/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725508 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I OSK 769/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725502 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I OSK 772/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725537 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I OSK 774/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725506 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

I OSK 776/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778674 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.