Court jurisprudences

II OSK 2928/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735643 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II OSK 2929/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735626 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II OSK 2934/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2742414 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II OSK 2957/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769094 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II OSK 2965/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769010 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II OSK 3014/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769118 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II OSK 3018/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3072999 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II OSK 3079/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2748492 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II OW 120/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735775 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II OZ 725/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735614 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II OZ 912/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2759115 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II OZ 916/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2759136 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II OZ 917/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2759120 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II S 54/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2729452 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Bd 251/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2744628 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Bd 450/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3139122 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Bd 524/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2744561 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Bd 595/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2744554 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Bd 612/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2744770 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Bk 254/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2728535 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Bk 589/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2728501 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Gd 219/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3141892 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Gd 256/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2729979 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Gd 275/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3141959 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Gd 315/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3138348 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Gd 491/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2729761 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Gd 509/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2729653 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Gd 549/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2729773 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Gl 867/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3140384 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Ke 116/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2734365 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Ke 432/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3140623 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Ke 569/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2742438 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Ke 635/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3138571 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Ke 636/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3138812 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Kr 611/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3138624 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Kr 656/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2740392 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Kr 737/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2768903 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Kr 766/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2759146 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Kr 834/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2742391 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Kr 865/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2731508 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.