Court jurisprudences

I SA/Gd 1192/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2744754 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Gd 1240/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3138150 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Gd 1325/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2727127 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Gd 1326/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2727652 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Gd 1483/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3140553 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Gd 296/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2751290 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Gd 486/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3142240 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Gd 59/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2727708 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Gd 810/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2727683 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Gd 811/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2727771 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Gd 812/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2727546 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Gd 904/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3140526 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Gd 964/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2751324 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Gl 852/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2751244 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Gl 853/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2755436 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Kr 1360/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3138169 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Kr 446/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3138856 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Kr 491/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3086633 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Kr 694/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2768948 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Kr 796/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2783514 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Kr 799/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2730866 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Kr 841/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2783590 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Kr 880/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2768918 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Kr 926/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3086506 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Łd 305/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2727806 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Łd 353/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3143670 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Łd 372/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2728519 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Łd 374/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3143369 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Łd 379/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2751241 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Łd 431/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2730052 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Łd 483/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2751317 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Łd 484/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2751346 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Łd 566/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2755440 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Ol 280/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2727101 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Ol 281/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2727063 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Rz 487/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2727592 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Rz 512/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2735717 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Rz 536/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2734967 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Sz 478/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2727581 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Sz 479/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2727177 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Wa 1098/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014161 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Wa 1211/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013999 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Wa 1406/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138212 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Wa 2163/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976122 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Wa 2280/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865586 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Wa 385/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079354 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Wa 707/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976082 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Wa 94/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014139 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SAB/Łd 7/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2728593 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SPP/Ol 131/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2729634 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I UK 212/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3011498 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I UK 215/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/9/100 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV CSK 287/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2772576 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

IV Ka 613/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2784618 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV KZ 51/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNKW 2019/11-12/71 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Po 626/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2729779 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Po 693/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2727045 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Po 724/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2727138 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Po 774/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2727622 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Po 863/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3142500 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Wa 1081/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976154 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Wa 1082/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975994 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Wa 1230/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022701 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Wa 1231/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022573 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Wa 1232/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022592 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.