Court jurisprudences

II OZ 880/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2729624 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

II OZ 881/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783637 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

II OZ 891/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2736044 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

II OZ 900/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727552 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Bd 1390/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2751303 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Bd 353/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3013959 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Bd 515/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2865527 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Bd 533/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2751300 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Bd 602/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2865410 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Bd 728/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2866322 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Bd 732/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2865397 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Bk 561/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2726451 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Gd 287/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2734367 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Gd 338/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2727542 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Gd 360/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3138868 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Gl 315/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3144059 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Gl 324/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2740284 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Gl 701/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3139916 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Gl 722/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3138562 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Gl 752/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2735777 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Kr 200/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3140780 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Kr 208/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2768997 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Kr 508/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3139506 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Kr 559/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2733256 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Kr 751/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2730867 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Kr 778/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769053 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Lu 125/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3086608 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Lu 258/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3086620 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Lu 269/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3138581 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Lu 280/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2768953 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Lu 304/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3143708 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Lu 307/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3142792 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Lu 455/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2944920 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Lu 477/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2769136 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Lu 479/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2726540 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Lu 512/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2757214 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Lu 513/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2757255 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Lu 514/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2757200 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Lu 515/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2769058 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Lu 533/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2727675 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Lu 987/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3086558 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Łd 329/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3138379 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Łd 345/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2728915 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Łd 475/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3138486 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Łd 592/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2726253 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Łd 593/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2726323 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.