Court jurisprudences

I SA/Op 282/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2748386 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Op 303/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2748502 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Op 446/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2728881 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wa 1938/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086551 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wa 20/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022593 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wa 2172/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975966 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wr 575/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2761969 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wr 576/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3144160 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wr 604/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2750742 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wr 617/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2732049 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wr 618/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2732267 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wr 706/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2730903 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wr 765/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3022621 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wr 772/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2734944 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wr 777/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2732114 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wr 778/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2732207 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wr 864/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2730013 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SA/Wr 865/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2730027 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SO/Ol 4/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2730003 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

I SPP/Ol 155/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2730095 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

IV K 146/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2737833 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

IV Ka 681/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2775695 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

IV SAB/Wa 895/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022583 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

IV SAB/Wr 175/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2733082 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

IV SAB/Wr 180/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2733131 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

IV U 282/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 2773271 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

IV U 610/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie

LEX nr 3030061 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

IV U 950/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 2866592 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

Ts 92/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/21 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

V Ca 569/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2761650 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

V CSK 389/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2729034 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

V GC 1365/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3127778 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

VIII C 13/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2756844 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

VIII U 1308/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2749782 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

VIII U 1508/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2742620 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

VIII U 1511/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2742619 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

VIII U 1513/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2741965 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

VIII U 2043/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2747265 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

VIII U 25/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2747273 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

VIII U 2843/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2747191 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

VIII U 3275/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2742629 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

VIII U 3468/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2747202 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

VIII U 622/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2747301 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

VII K 492/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 2781139 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

VII SAB/Wa 124/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073050 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

VII U 1290/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2799206 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

VII U 2590/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2799190 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

VII U 2884/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2799179 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

VII U 370/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2799540 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

VII U 955/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2799196 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

VI Ka 1520/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2866568 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

VI Ka 225/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2774350 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

VI SA/Wa 2097/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865268 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

VI SA/Wa 2098/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865774 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

VI SA/Wa 269/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022714 - postanowienie z dnia 21 października 2019 r.

VI U 1783/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3042471 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

VI U 362/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

LEX nr 3087161 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

XI GC 705/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2737844 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

XII C 1987/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2758066 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

XIII GC 1774/15 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 3032525 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

XIII GC 2265/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 2979103 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

XII K 63/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2753761 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

XIV K 665/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 3030556 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

XVII AmE 204/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2752588 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

XVII AmE 217/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2752590 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

XVII AmE 239/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2752599 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

XVII AmE 300/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2749808 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

XVII AmE 305/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2749813 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

XVII AmE 337/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2750351 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

XXV C 2039/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2777557 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

XXV C 265/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2752597 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

XXV C 2894/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2741266 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

XXV C 979/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2761642 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

I1 C 883/2018 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2770412 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

I ACa 933/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 3050343 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

I AGa 45/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 2935659 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

I C 1016/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 2891735 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

I C 1094/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

LEX nr 2947376 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

I C 1364/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 2749558 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

I C 225/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Tczewie

LEX nr 3103484 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

I C 576/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2752507 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.