Court jurisprudences

II SA/Kr 948/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3143051 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Ol 651/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2732112 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Op 295/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2728510 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Op 302/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2728521 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Op 329/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2728508 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Sz 1118/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2730910 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Sz 747/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2730019 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Sz 823/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2730063 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Sz 829/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2730076 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Sz 859/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2729985 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Sz 872/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2730031 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Sz 897/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2730082 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Sz 910/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2730113 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Sz 917/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2730057 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Wa 2044/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065862 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Wa 222/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143229 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Wa 260/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013920 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Wa 378/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2769090 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Wa 411/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059453 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Wa 448/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142630 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Wa 493/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038554 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Wa 512/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143678 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Wa 862/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014034 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Wr 528/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2748314 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Wr 555/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2748458 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Wr 570/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2748511 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Wr 616/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2748303 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Wr 672/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3142496 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SAB/Gl 91/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2728587 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SAB/Kr 226/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3141095 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

II SAB/Kr 275/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3143472 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

II SAB/Kr 325/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3138067 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

II SAB/Kr 339/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2750501 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

II SAB/Kr 95/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3143206 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

II SAB/Sz 89/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2759111 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SAB/Wa 383/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2744513 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SAB/Wa 407/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2744503 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SAB/Wa 527/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059557 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SPP/Ol 75/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2732045 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SPP/Sz 100/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3141007 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SPP/Sz 106/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3144109 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

I Ns 6/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Oleśnie

LEX nr 2752550 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

I NSK 104/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2771348 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

I OSK 132/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2737224 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

I OSK 1728/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2742355 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

I OSK 3431/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2737267 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

I OW 106/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3139290 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

I OW 71/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2742517 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

I OW 72/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2742435 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

I OW 73/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2761874 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

I OW 74/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2742426 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

I OW 75/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750464 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

I OW 77/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750685 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

I OW 78/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750764 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

I OW 79/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750654 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

I OW 80/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750739 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

I OW 88/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3143079 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

I OW 90/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3141654 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

I OW 91/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3141072 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

I OW 93/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3143613 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

I OW 94/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3142193 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

I OZ 980/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2739336 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

I OZ 981/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768911 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

I OZ 985/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768979 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

I SA/Kr 810/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2755455 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

I SA/Kr 903/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2755480 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

I SA/Lu 147/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2783574 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

I SA/Lu 277/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2750725 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

I SA/Lu 283/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2734258 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

I SA/Lu 325/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3142645 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

I SA/Lu 326/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3142143 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

I SA/Lu 411/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2755459 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

I SA/Ol 239/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2732020 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

I SA/Op 271/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3142571 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.