Court jurisprudences

III SA/Wa 539/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059576 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

III SA/Wa 670/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2783425 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

III SA/Wa 852/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975718 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

III SA/Wa 898/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975781 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

III SA/Wa 976/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975857 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

III SA/Wr 110/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3086630 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

III SA/Wr 134/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3142243 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

III SA/Wr 196/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3098677 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

III SA/Wr 269/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3139605 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

III SA/Wr 97/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2728476 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

III SAB/Kr 147/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2729007 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

III SAB/Kr 150/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2728891 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

III SAB/Kr 154/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2737770 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

III SAB/Kr 92/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2728910 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

III SAB/Kr 94/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2728895 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

III SAB/Lu 30/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3140478 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

III SAB/Wa 41/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2783511 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

III SAB/Wa 43/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2783596 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

III SAB/Wr 625/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3072943 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

III SAB/Wr 628/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3086567 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

III SAB/Wr 635/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3086519 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

III SAB/Wr 709/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3086595 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

III SAB/Wr 717/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3086578 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

III UK 308/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/9/101 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

III UK 463/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3104811 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

III UK 49/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3104739 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

II K 169/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2767794 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II K 2/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Mikołowie

LEX nr 3127794 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II K 257/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 2741145 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II K 297/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3103494 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II K 521/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 2735139 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II K 57/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2735121 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II K 746/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2732964 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II K 958/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2742612 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II K 993/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 2748649 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II Ka 361/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie

LEX nr 2762953 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II KK 506/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177052 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

II Ns 35/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3027733 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

II OSK 1217/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2759117 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II OSK 2257/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783477 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II OSK 2423/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156106 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II OSK 2440/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156105 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II OSK 2472/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156104 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II OSK 2500/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156103 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II OSK 2592/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783603 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II OSK 2639/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783506 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II OSK 2674/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783452 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II OSK 2751/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2748300 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

II OSK 2917/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2759182 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II OSK 3163/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744742 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

II OZ 641/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3072955 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

II OZ 941/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2730022 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

II OZ 943/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744583 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

II OZ 946/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744658 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

II S 408/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2770342 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Bd 448/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2731411 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Bk 205/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2728896 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Bk 437/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3138946 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Bk 487/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3141473 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Bk 529/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2731501 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.