Court jurisprudences

II SA/Ke 647/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2748488 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Lu 244/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2783530 - postanowienie z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Lu 245/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3086524 - postanowienie z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Lu 341/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3138145 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Łd 364/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3139292 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Łd 365/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3138864 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Łd 447/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3141006 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Łd 792/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2738850 - postanowienie z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Ol 600/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3141799 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Ol 637/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3141943 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Rz 1025/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2741803 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Rz 540/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2783482 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Rz 581/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3139397 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Rz 774/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3142520 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Rz 782/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2748326 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Rz 799/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2755182 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Rz 853/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2769091 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Rz 908/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3142974 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Rz 945/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3143233 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Wa 1027/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3041517 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Wa 1044/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3041538 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Wa 1374/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065826 - postanowienie z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Wa 1496/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022720 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Wa 1510/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013963 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Wa 1511/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3041508 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Wa 1697/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3027365 - postanowienie z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Wa 1828/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975988 - postanowienie z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Wa 679/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059603 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Wa 786/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140121 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Wa 817/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142940 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Wa 844/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038511 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Wr 291/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2866156 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Wr 481/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2945137 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Wr 518/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2783528 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Wr 521/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2976153 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Wr 565/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2895623 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SA/Wr 571/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2738753 - postanowienie z dnia 22 października 2019 r.

II SAB/Kr 245/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2731363 - postanowienie z dnia 22 października 2019 r.

II SAB/Kr 272/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2731438 - postanowienie z dnia 22 października 2019 r.

II SAB/Kr 286/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2731545 - postanowienie z dnia 22 października 2019 r.

II SAB/Kr 335/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2731362 - postanowienie z dnia 22 października 2019 r.

II SAB/Op 64/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2729245 - postanowienie z dnia 22 października 2019 r.

II SAB/Wa 489/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141100 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SAB/Wr 33/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3144002 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SAB/Wr 34/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3140548 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II SO/Po 5/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2731458 - postanowienie z dnia 22 października 2019 r.

II W 133/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grajewie

LEX nr 2749582 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

II W 806/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3044524 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

I Ns 260/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2747512 - postanowienie z dnia 22 października 2019 r.

I NSK 108/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2729324 - postanowienie z dnia 22 października 2019 r.

I NSK 110/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2729326 - postanowienie z dnia 22 października 2019 r.