Court jurisprudences

VII SA/Wa 988/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140034 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VII SAB/Wa 73/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111366 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VII U 2664/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2799184 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI Ka 541/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3008220 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI Ka 619/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2872409 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI Ka 690/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3053730 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI Ka 720/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3058516 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI Ka 847/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2770381 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 1013/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022570 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 1014/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022693 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 1015/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022630 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 1054/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022610 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 1056/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022627 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 1084/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022602 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 1095/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022667 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 1098/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2751235 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 1112/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013940 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 1174/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141552 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 1204/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022643 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 1341/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2727757 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 1510/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2728903 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 1643/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022745 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 1808/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013946 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 2112/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073016 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 831/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072975 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 862/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143449 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 910/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086623 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 912/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073001 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 913/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073061 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 932/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073038 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 933/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072915 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 934/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072949 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 957/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072948 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 972/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143070 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

VI SA/Wa 973/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072992 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

V P 576/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 2766105 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

V SA/Wa 1250/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2783673 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

V SA/Wa 131/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111383 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

V SA/Wa 461/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111412 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

V SA/Wa 658/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022664 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

V SA/Wa 781/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079299 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

V SA/Wa 782/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079343 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

V SA/Wa 911/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111413 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

V SA/Wa 962/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139219 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

XII C 1205/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2761548 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

XIII Ga 102/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2737831 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

X Ka 548/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2755286 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

X Ka 785/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2755297 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

X Ka 813/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2754735 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

X Ka 849/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2754732 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

X Ka 856/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2754738 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

X P 493/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

LEX nr 2764336 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

X P 572/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

LEX nr 2764342 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

XVI C 10/16 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 2756727 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

XXIII Ga 2029/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3055818 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

XXV C 102/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2761636 - postanowienie z dnia 11 października 2019 r.

XXV C 723/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2781829 - wyrok z dnia 11 października 2019 r.

1326/12, ENDAKÇI v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

13817/08, SU I INNI v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

19397/10, KATAN v. UKRAINA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

20227/08, MONTUORI v. WŁOCHY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

22906/18, SIMONIS v. NIEMCY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

23941/14, LACOMBE v. FRANCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

26599/15, SZABÓ v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

34016/18, O.D. v. BUŁGARIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

38845/16, MATECIUC v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

39562/18, SCHLICK-LABE v. NIEMCY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

40888/07, TAYLAN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

41309/15, KOVÁCS v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

41918/18, NEVEDOMSKAS v. LITWA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

42224/06, AYDOĞAN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

4294/09, TOKAREVA I INNI v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

49412/18, SUCHININAS v. LITWA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

49724/15, NEAGUL v. PORTUGALIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

50376/13, M.D. v. FRANCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

53022/15, ULUDAĞ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

57326/18, KOLOZSY v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

58688/17, GIZORI I INNI v. GRECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

61730/08, MATEVOSYAN v. ARMENIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

62631/14, SZABÓ I INNI v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

7834/12, LOPAC I INNI v. CHORWACJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 10 października 2019 r.