Court jurisprudences

III SA/Wa 454/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2783564 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

III SA/Wa 459/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2761981 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

III SA/Wa 463/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073011 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

III SA/Wa 530/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2765023 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

III SA/Wa 597/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014071 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

III SA/Wa 620/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975766 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

III SA/Wa 67/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975883 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

III SA/Wa 752/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2945116 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

III SA/Wa 80/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976192 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

III SA/Wa 82/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059583 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

III SA/Wa 90/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976116 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

III SA/Wr 122/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3140363 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

III SA/Wr 184/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3142220 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

III SA/Wr 207/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2865756 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

III SA/Wr 427/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2945031 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

III SA/Wr 488/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3059538 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

III SAB/Wr 663/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2741012 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

III SAB/Wr 682/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3086570 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

III SAB/Wr 739/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2741074 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

III SAB/Wr 788/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3086632 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

III SAB/Wr 941/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3086510 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

III U 619/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2758221 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

III U 796/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2758239 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II K 127/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chojnicach

LEX nr 3103466 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II K 212/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 2741144 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II K 246/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grajewie

LEX nr 2749583 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II K 262/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 2754720 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II K 623/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gorlicach

LEX nr 3027638 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II K 690/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 2747624 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II Ka 220/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2736922 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II Ka 222/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2735067 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II Ka 226/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2760463 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II KK 102/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3172994 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

II KK 224/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756161 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

II Kow 981/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3036131 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

II OSK 1473/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2761964 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

II OSK 2980/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750724 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II OSK 2991/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2761944 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II OSK 3003/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865657 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II OSK 3004/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865821 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II OSK 3014/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2761896 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II OSK 3019/17, Prawo do odwołania. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744495 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II OSK 3038/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750644 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II OSK 3070/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750508 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II OSK 3071/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750512 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II OSK 3201/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2761898 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

II OZ 951/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2739313 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

II OZ 957/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2754939 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

II OZ 958/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2755085 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

II PK 145/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3172977 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

II PK 153/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2769779 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

II PK 69/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/11/15 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II PK 74/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/11/116 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II PK 75/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/10/103 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II S 56/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2747745 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

II SA/Bd 229/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3139139 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II SA/Bd 334/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3138044 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II SA/Bd 454/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2764963 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II SA/Bd 566/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3139652 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II SA/Bd 600/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2765008 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II SA/Bd 661/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3138417 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II SA/Bd 712/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2734805 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

II SA/Bd 830/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2734770 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

II SA/Bd 853/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2734973 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

II SA/Gd 201/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3138476 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II SA/Gd 247/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2734311 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.