Court jurisprudences

II SA/Kr 737/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2768903 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Kr 766/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2759146 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Kr 834/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2742391 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Kr 865/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2731508 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Lu 369/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2744537 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Lu 474/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2744748 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Lu 532/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2730913 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Lu 927/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2744786 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Ol 543/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2731443 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Ol 658/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2783571 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Ol 801/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2731386 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Po 176/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2729630 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Po 260/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2748451 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Po 508/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3140982 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Po 509/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3138006 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Po 643/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3141963 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Po 724/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2730042 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Po 726/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3138085 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Po 847/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2755410 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Rz 744/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3140912 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Rz 786/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3142015 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Rz 838/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2748543 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Rz 855/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2865596 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Rz 890/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3140749 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Rz 898/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2759154 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Rz 906/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3141801 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Wa 1500/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143549 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Wa 1520/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141764 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Wa 1521/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141101 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Wa 1939/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013921 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Wa 2088/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138176 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Wa 661/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138926 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Wa 853/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975807 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Wa 907/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022683 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Wa 939/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975815 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Wr 293/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2736177 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Wr 560/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3014140 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SAB/Bk 81/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2728487 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SAB/Bk 84/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2728536 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SAB/Gl 85/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2727817 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SAB/Ke 37/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2744626 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SAB/Kr 110/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3139274 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SAB/Kr 253/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3142801 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SAB/Kr 291/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2729269 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SAB/Kr 310/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2742343 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SAB/Kr 347/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2729205 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SAB/Kr 365/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2729310 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SAB/Lu 39/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2744618 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SAB/Lu 68/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2759174 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SAB/Lu 79/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2742334 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SAB/Lu 81/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2742407 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SAB/Wa 333/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976176 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SAB/Wa 453/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138313 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II SAB/Wa 499/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013949 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II UK 119/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/11/122 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II UK 128/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/12/139 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

II UK 395/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3104786 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II UO 3/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2729027 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II W 64/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 3049239 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I Ns 153/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2748599 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

I Ns 197/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze

LEX nr 2763876 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

I Ns 559/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

LEX nr 2780847 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

I NSP 126/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177012 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

I OSK 151/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2759122 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I OSK 152/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2759100 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I OSK 154/18, Opłata adiacencka. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2759163 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.