Court jurisprudences

II SA/Wa 541/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139942 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Wa 589/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013952 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Wa 607/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014082 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Wa 806/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139036 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Wa 861/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3144220 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Wa 882/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138291 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Wa 883/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138565 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Wa 934/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138491 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Wa 958/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976005 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Wr 431/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2945063 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Wr 550/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2895608 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Wr 580/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2945002 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Wr 582/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3092444 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Wr 601/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2945232 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Wr 610/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3086529 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Wr 79/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2945099 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SAB/Bk 77/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2759134 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SAB/Bk 79/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2743487 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SAB/Bk 88/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2741811 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SAB/Bk 89/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3142098 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SAB/Kr 236/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3142932 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SAB/Kr 278/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3138087 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SAB/Kr 281/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2741114 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SAB/Kr 307/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2733191 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

II SAB/Kr 355/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3142317 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SAB/Kr 364/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2735765 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

II SAB/Kr 374/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2735685 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

II SAB/Lu 63/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2764941 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SAB/Rz 40/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2733189 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

II SAB/Rz 87/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2733288 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

II SAB/Wa 470/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143820 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SAB/Wa 490/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139080 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SAB/Wa 628/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975811 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SAB/Wa 641/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975892 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

II SAB/Wa 642/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975831 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

II SAB/Wr 44/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2945085 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SAB/Wr 50/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2738755 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

II W 1170/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3008819 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II W 1304/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3044526 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I NO 62/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2734441 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I Ns 1194/16 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Łomży

LEX nr 2747596 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I Ns 397/16 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2747513 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I Ns 406/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2750906 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I Ns 42/15 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Żorach

LEX nr 2735150 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I NSW 103/19, Protest wyborczy. - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNKN 2020/2/15 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I NSW 104/19, Przedmiot protestu wyborczego. - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756199 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I NSW 84/19, Termin na wniesienie protestu wyborczego. - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756227 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I NSW 85/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2755892 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I NSW 92/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756293 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I OSK 1144/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2734802 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I OSK 1771/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2741037 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I OSK 2122/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2741083 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I OSK 2752/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2734834 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I OSK 2843/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750684 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I OSK 2850/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2734832 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I OSK 2851/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2734959 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I OSK 2871/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2741112 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I OSK 3438/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740961 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I OW 50/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778604 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I OW 51/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778615 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I OW 52/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778639 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I OW 53/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778643 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I OW 65/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2748459 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I OW 92/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778632 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I OW 99/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778653 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I OZ 1024/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2739379 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I SA/Gd 1105/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3140270 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I SA/Gd 1146/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3139922 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.