Court jurisprudences

III SA/Kr 871/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2735658 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

III SA/Lu 388/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2750660 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

III SA/Wa 2028/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976505 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

III SAB/Gl 256/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2736066 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

III SAB/Gl 275/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2736065 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

III SAB/Kr 103/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2735650 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

III SAB/Kr 124/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2735662 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

III SAB/Kr 134/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2735779 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

III SAB/Kr 156/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2735615 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

III SAB/Kr 83/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2735757 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

II K 143/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 2741142 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

II K 306/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 2747623 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

II K 343/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej

LEX nr 2770273 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

II K 371/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3127785 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

II K 429/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2741238 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

II K 47/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2758197 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

II K 614/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2747470 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

II K 626/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2747653 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

II K 63/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 2754721 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

II K 705/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3103438 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

II K 835/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2747657 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

II K 852/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chorzowie

LEX nr 2785724 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

II Ka 678/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2747647 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

II KK 343/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3173024 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

II OSK 2420/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2736117 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

II OSK 2421/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2736089 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

II OSK 2485/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2736036 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

II OSK 3013/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2737213 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

II OSK 3084/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2736140 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

II OSK 3144/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778500 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

II OSK 3176/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768637 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

II OSK 3227/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2737222 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

II OSK 3265/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2761922 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

II OSK 3267/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2737280 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

II OZ 969/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2737321 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

II S 441/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2770317 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

II SA/Bd 649/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2744373 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

II SA/Bd 799/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2739444 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.