Court jurisprudences

I OW 117/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778484 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

I OW 118/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778409 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

I OW 119/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778433 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

I OW 120/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778453 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

I OW 123/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778485 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

I OW 125/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778520 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

I PK 50/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3173006 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1072/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3143899 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1073/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3141187 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1115/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2761877 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1166/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2741442 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1317/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2743445 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1452/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2759121 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Gd 829/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2735651 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Gd 830/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2735630 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Gd 831/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2735604 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Gd 832/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2735744 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Gl 292/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2750761 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Gl 821/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3141615 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Łd 543/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2778535 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Łd 546/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2743361 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Łd 585/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2778438 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Op 356/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2736195 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Op 424/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2736087 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Op 51/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2736190 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Op 54/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2736193 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Po 526/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2737236 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Po 565/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2738232 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Rz 511/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3144120 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Rz 550/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3141865 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Rz 586/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2742212 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Rz 592/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3139677 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Rz 599/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2745304 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Rz 634/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3139831 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Rz 648/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2761873 - wyrok z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Sz 437/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2735752 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Sz 635/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2736145 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Sz 676/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2735686 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Sz 808/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2735687 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1494/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944956 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1603/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021869 - postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r.