Court jurisprudences

II SA/Kr 973/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2738310 - postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.

II SA/Lu 473/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2736142 - postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.

II SA/Lu 534/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2757044 - postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.

II SA/Lu 561/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2740971 - postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.

II SA/Łd 254/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2746334 - wyrok z dnia 6 listopada 2019 r.

II SA/Łd 478/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3142768 - wyrok z dnia 6 listopada 2019 r.

II SA/Łd 825/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2736122 - postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.

II SA/Ol 747/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3140530 - postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.

II SA/Po 230/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2746337 - wyrok z dnia 6 listopada 2019 r.

II SA/Po 338/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3139756 - wyrok z dnia 6 listopada 2019 r.

II SA/Po 715/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3140084 - wyrok z dnia 6 listopada 2019 r.

II SA/Po 751/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2745763 - postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.

II SA/Rz 327/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2736146 - postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.

II SA/Wa 2051/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021998 - postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.

II SA/Wr 621/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2945182 - postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.

II SAB/Kr 309/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2738252 - postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.

II SAB/Kr 387/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2738259 - postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.

II SAB/Łd 67/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2737251 - postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.

II SAB/Po 86/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2750646 - wyrok z dnia 6 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 207/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3041493 - postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 602/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031573 - postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 605/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976867 - postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 612/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059328 - postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 660/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3041479 - postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 685/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976661 - postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 692/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031604 - postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.

II SAB/Wr 54/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2738267 - postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.

II UK 130/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/11/127 - wyrok z dnia 6 listopada 2019 r.

II UZ 35/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3061031 - postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.

II W 308/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Dębicy

LEX nr 3103425 - wyrok z dnia 6 listopada 2019 r.

II W 346/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Dębicy

LEX nr 3103427 - wyrok z dnia 6 listopada 2019 r.

I NO 46/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2736276 - wyrok z dnia 6 listopada 2019 r.

I NO 47/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2737322 - postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.

I NO 47/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2736279 - wyrok z dnia 6 listopada 2019 r.