Court jurisprudences

I OSK 1341/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2866423 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

I OSK 2551/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768714 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

I OSK 634/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865330 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1435/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2739457 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1682/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2738763 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1753/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2739395 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Kr 1389/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3140375 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Kr 258/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2764928 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Kr 582/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2772036 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Kr 615/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2778411 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Kr 729/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2754975 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Lu 312/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2783311 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Lu 321/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3138107 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Lu 322/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3138595 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Lu 428/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3138845 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Lu 433/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2783344 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Lu 467/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2866148 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Lu 488/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3014234 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Lu 527/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3143785 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Lu 528/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3140450 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Lu 539/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2761875 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Lu 540/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2761953 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Lu 578/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3138765 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Rz 112/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2737294 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Rz 275/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2738769 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Wa 2008/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976862 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Wa 2009/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976611 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Wa 2011/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976513 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Wa 2012/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031591 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Wa 978/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014231 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

I UK 338/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122235 - zarządzenie z dnia 8 listopada 2019 r.

IV C 1147/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3063246 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

IV CO 225/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054054 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

IV CO 240/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122281 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

IV CO 244/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3121375 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

IV CSK 148/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080403 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

IV CSK 158/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2763817 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

IV CSK 165/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2763430 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

IV Ka 111/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2753852 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

IV Ka 578/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2764022 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

IV Ka 642/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2753843 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

IV Ka 722/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2753846 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

IV Ka 730/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2753848 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

IV P 7/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2750839 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1226/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2743272 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1227/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038421 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1881/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059390 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1882/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059438 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2225/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976757 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

IV SAB/Wr 201/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2768644 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

IX Ca 1257/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2747500 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

IX U 353/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2748650 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

V CSK 151/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3097015 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

V CSK 190/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096787 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

V CSK 200/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096958 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

V CSK 479/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096819 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

V CZ 50/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2775946 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.

V GC 2304/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2776438 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

VII GC 1265/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach

LEX nr 2770289 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

VIII C 156/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2756838 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

VIII C 1857/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2756836 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

VIII C 267/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Chorzowie

LEX nr 3127724 - postanowienie z dnia 8 listopada 2019 r.