Court jurisprudences

V KK 496/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3097187 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

V KK 503/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3120913 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

V U 1146/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu

LEX nr 2956773 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

XI GC 1039/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2750897 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

XI GC 1173/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2753753 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

XI GC 583/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2747520 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

XXV C 2056/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3009522 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

12257/06, TOPAL v. MOŁDAWIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

14099/15, KALTAK v. BOŚNIA-HERCEGOWINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

15485/09, CHAP LTD v. ARMENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

16225/08, ANDONOSKI v. MACEDONIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

19113/09, LONGUE I INNI v. FRANCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

21791/12, AGANIKYAN v. ARMENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

25092/15, LITSCHAUER v. MOŁDAWIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

2641/06, PETKOV v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

26657/07, KIKALISHVILI v. GRUZJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

28505/04, ÇALAN I INNI v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

40927/05, BOŽE v. ŁOTWA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

5475/06, RONALD VERMEULEN v. BELGIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

75651/11, NIKOGHOSYAN v. ARMENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

78352/14, SĘPCZYŃSKI v. POLSKA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

I1 C 731/2019 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2956513 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I ACa 1393/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 3127669 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I ACa 267/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 3057559 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I C 1040/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3056699 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I C 1226/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2750255 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I C 146/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

LEX nr 2947387 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I C 1508/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2758692 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I C 218/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 2764842 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I C 241/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2766143 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I C 2579/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Żywcu

LEX nr 3022522 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I C 4662/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 3049751 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I C 514/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2758054 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I C 526/16 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2762887 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I C 716/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3008258 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I C 824/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2762775 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I C 851/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

LEX nr 2753749 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I C 97/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2749082 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I Ca 400/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2861801 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I Ca 456/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2758018 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I FSK 1339/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750000 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I FSK 1360/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3079119 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I FSK 1489/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783362 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I FSK 1493/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3072843 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I FSK 1808/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3041494 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I GSK 1000/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783328 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I GSK 1320/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778528 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I GSK 1480/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783378 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I GSK 275/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778537 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I GSK 277/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2749359 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

I GSK 285/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778513 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I GSK 295/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783407 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I GSK 352/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783335 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I GSK 385/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783352 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I GSK 402/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783375 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I GSK 534/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778540 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I GSK 564/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778578 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I GSK 755/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2741105 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I GW 3/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778560 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

I GZ 324/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740184 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

I GZ 325/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740137 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

I GZ 373/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740099 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

I GZ 374/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740114 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.