Court jurisprudences

I SA/Sz 521/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3138781 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I SA/Sz 636/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2738862 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

I SA/Sz 637/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2738873 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

I SA/Sz 638/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2738772 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1095/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976434 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I SA/Wa 124/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976684 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1461/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014228 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1462/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014446 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1903/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031622 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

I SA/Wa 2027/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079144 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I SA/Wa 438/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079177 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I SA/Wa 632/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014209 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I SA/Wa 864/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976468 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I SA/Wr 2/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2945169 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I SA/Wr 351/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3144069 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I SA/Wr 406/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3138326 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I SA/Wr 577/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3142120 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I SA/Wr 617/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2945100 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I SA/Wr 697/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2944933 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I SA/Wr 770/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3128852 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I SA/Wr 921/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3014255 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

I SPP/Ol 113/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2739340 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV Ca 675/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2766173 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV Ca 720/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2766193 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV CNP 55/18, Pierwszeństwo skargi nadzwyczajnej. - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2772807 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV CO 196/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3121752 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV CO 226/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3121735 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV CO 239/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3121729 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV CSK 174/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3121750 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV CSK 194/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3121753 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV CSK 208/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2763807 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV K 99/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

LEX nr 2764103 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV Ka 653/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2764034 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV Ka 700/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2753847 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV Ka 757/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2764314 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV Ka 765/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2753856 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV Ka 794/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2753844 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV Ka 815/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2753859 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV Ka 881/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2747967 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV KK 500/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122337 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV KK 550/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122283 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV P 231/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2749763 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV RC 11/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3056947 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Po 792/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2745312 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Po 858/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3143023 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1030/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138469 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1213/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059424 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1255/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139561 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1320/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021913 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1395/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014344 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1400/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014479 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1481/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059401 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1697/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038447 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1698/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976810 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1699/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038456 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1732/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139349 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1733/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142947 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1850/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059368 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1875/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059436 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1899/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014508 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1957/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143054 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2054/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2945028 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2115/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014298 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2130/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2743503 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2269/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2741469 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2444/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976521 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 3026/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142741 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 661/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142224 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wr 326/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2866147 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wr 339/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

ONSAiWSA 2021/2/25 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wr 340/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2743369 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SAB/Po 165/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2749939 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SAB/Po 202/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3142460 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.