Court jurisprudences

VIII Pa 169/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2799270 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VIII Pa 76/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2767478 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VIII Pa 89/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2799544 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VIII Pa 99/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2758452 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VIII SAB/Wa 28/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2749881 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

VIII SAB/Wa 31/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038416 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

VIII U 1404/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2781566 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VIII U 2506/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2747197 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VIII U 2511/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2749493 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VIII U 2539/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2749490 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VIII U 3668/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2749781 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VII K 345/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Będzinie

LEX nr 3068290 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VII Ka 985/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2753716 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VII SA/Wa 1601/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021953 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

VII SA/Wa 807/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072750 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VII U 1289/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2942623 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VII U 1447/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2923396 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VII U 2785/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2907117 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VII U 3075/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2817594 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VII U 408/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2750915 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1088/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072873 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1283/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022003 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1284/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021922 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1361/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3144116 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1393/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3027328 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1448/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865708 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1449/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014475 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1451/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2866095 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1537/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141500 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VI U 1887/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3042472 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

V KK 496/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3097187 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

V KK 503/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3120913 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

V U 1146/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu

LEX nr 2956773 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

XI GC 1039/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2750897 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

XI GC 1173/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2753753 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

XI GC 583/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2747520 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

XXV C 2056/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3009522 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

12257/06, TOPAL v. MOŁDAWIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

14099/15, KALTAK v. BOŚNIA-HERCEGOWINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

15485/09, CHAP LTD v. ARMENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

16225/08, ANDONOSKI v. MACEDONIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

19113/09, LONGUE I INNI v. FRANCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

21791/12, AGANIKYAN v. ARMENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

25092/15, LITSCHAUER v. MOŁDAWIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

2641/06, PETKOV v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

26657/07, KIKALISHVILI v. GRUZJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

28505/04, ÇALAN I INNI v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

40927/05, BOŽE v. ŁOTWA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.

5475/06, RONALD VERMEULEN v. BELGIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 13 listopada 2019 r.