Court jurisprudences

IV SA/Wa 1395/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014344 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1400/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014479 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1481/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059401 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1697/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038447 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1698/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976810 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1699/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038456 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1732/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139349 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1733/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142947 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1850/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059368 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1875/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059436 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1899/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014508 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1957/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143054 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2054/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2945028 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2115/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014298 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2130/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2743503 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2269/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2741469 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2444/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976521 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 3026/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142741 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 661/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142224 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wr 326/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2866147 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wr 339/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

ONSAiWSA 2021/2/25 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SA/Wr 340/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2743369 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SAB/Po 165/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2749939 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SAB/Po 202/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3142460 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 273/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014474 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 744/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022008 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV SAB/Wr 195/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2742242 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

IV U 1188/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2748053 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV U 1341/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2748054 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV U 209/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2766717 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV U 2100/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2748051 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV U 270/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2766722 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV U 281/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2766715 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV U 317/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2767436 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV U 336/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2748049 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV U 558/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie

LEX nr 2773672 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IV U 917/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2748047 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IX U 175/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2764861 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

IX U 922/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2774393 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

Ts 177/16 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/59 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

V CO 244/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054022 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

V CSK 181/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096823 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

V CZ 72/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2780481 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

V GC 1116/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Koninie

LEX nr 3037667 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

V GC 1287/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2764799 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

V GC 1685/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2773702 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

V GC 1807/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2764804 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

V GC 702/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2773709 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

VI Ca 787/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3127951 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

VI GC 2089/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2764099 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

VI GC 474/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2766780 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

VII GC 1074/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach

LEX nr 2774052 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

VIII C 10/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3020019 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

VIII C 1615/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2784470 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

VIII C 2157/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2762891 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

VIII C 2677/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2762897 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

VIII C 2709/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2877566 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

VIII C 478/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2823783 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

VIII Pa 105/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2751867 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

VIII Pa 120/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2759042 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

VIII Pa 87/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2759038 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

VIII SA/Wa 610/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2741495 - postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r.

VIII U 1429/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2747299 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

VIII U 1846/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3020023 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.