Court jurisprudences

I OZ 1049/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778579 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I OZ 1067/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750503 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I OZ 1068/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750510 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I OZ 1069/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744086 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I PK 25/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3120929 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I PK 48/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3120918 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1139/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3143810 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1428/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2755157 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1429/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2755129 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1431/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2750047 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1477/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2772123 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1501/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2765016 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1597/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3139018 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Gl 477/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3139267 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Gl 864/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2744317 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Gl 897/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3138561 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Ke 266/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2744096 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Ke 310/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2743269 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Ke 328/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3142145 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Ke 329/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3141306 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Ke 351/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2746813 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Ke 353/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3142762 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Ke 356/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3138640 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Kr 1011/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3140635 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Kr 1044/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2765026 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Kr 1105/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2764976 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Kr 1400/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3086408 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Kr 728/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2772003 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Kr 835/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2783369 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Kr 863/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3143400 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Kr 889/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2765015 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Kr 943/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2765028 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Lu 332/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2741814 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Lu 334/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2741802 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Lu 596/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2739448 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Ol 526/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3138401 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Ol 552/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3143429 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Ol 578/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3143349 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Ol 606/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2754983 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Op 317/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2750114 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.