Court jurisprudences

IV KK 468/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3120985 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

IV P 108/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2750832 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1036/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865081 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1841/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2743390 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1965/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944976 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2482/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014272 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IV SA/Wr 210/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2783386 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 1527/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2748913 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 1535/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059366 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 1536/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059440 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 676/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2743382 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 724/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138323 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 725/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139419 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 726/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138605 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 727/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140573 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 728/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143834 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 729/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139646 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 730/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140782 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 786/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139865 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 790/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141286 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 791/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142589 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 793/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143762 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IV SO/Wa 13/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059336 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

IV U 103/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978315 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IV U 330/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978325 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IV U 331/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978557 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IV U 333/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978321 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IV U 355/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978330 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IX Ca 1161/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2750878 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IX P 216/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2748653 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IX U 9/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2748652 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

V CNP 27/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2763376 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

V CSK 311/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096785 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

V CSK 322/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3046258 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

V CSK 346/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096829 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

V CSK 347/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2748997 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

V GC 562/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ostrołęce

LEX nr 2937416 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

V GC 620/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ostrołęce

LEX nr 2937417 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VIII C 896/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2762851 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VIII Ga 324/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2755270 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VIII Ga 351/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2755266 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VIII U 1100/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2747235 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

VIII U 2925/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2785783 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VII K 605/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 2781129 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VII Ka 928/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2763443 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VII SA/Wa 924/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142699 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VII SA/Wa 949/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021988 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VII SA/Wa 971/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142907 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VII SAB/Wa 94/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2749863 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1155/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140576 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1251/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2748944 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1261/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014383 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1356/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138283 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1357/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138607 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1373/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072785 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1439/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014300 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1460/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142724 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1475/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014455 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1561/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014345 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1629/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143730 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1687/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014296 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1815/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014486 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1858/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865870 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1911/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2741055 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1951/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865073 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1958/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072816 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1960/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014367 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 511/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2764920 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SAB/Wa 48/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014199 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SAB/Wa 49/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014424 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.