Court jurisprudences

IV Ka 396/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2764030 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV Ka 456/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2764324 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV Ka 707/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2764329 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV Ka 719/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2764323 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV Ka 723/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2764312 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV Ka 751/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2764029 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV Ka 820/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2785710 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV P 103/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3029740 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV P 185/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2773328 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV P 19/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach

LEX nr 3127732 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV P 230/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3103389 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV P 277/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2764846 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV P 417/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3011411 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV P 98/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2747660 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV SA/Po 688/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2742194 - postanowienie z dnia 19 listopada 2019 r.

IV SA/Po 831/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2746750 - postanowienie z dnia 19 listopada 2019 r.

IV SA/Po 874/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2745345 - postanowienie z dnia 19 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1496/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976433 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2442/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014299 - postanowienie z dnia 19 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 517/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038446 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 518/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038408 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 519/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038464 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 670/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014388 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 671/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014192 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 740/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021989 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 932/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143992 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 933/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138316 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 934/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138672 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 935/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139251 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 979/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140501 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 980/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141063 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IV U 723/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 2809457 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IX U 1071/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2817738 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IX U 369/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2774395 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

IX U 511/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2774386 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

K 6/16 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2019/59 - postanowienie z dnia 19 listopada 2019 r.

Ts 123/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/55 - postanowienie z dnia 19 listopada 2019 r.

Ts 30/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/248 - postanowienie z dnia 19 listopada 2019 r.

Ts 31/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/49 - postanowienie z dnia 19 listopada 2019 r.

V ACa 351/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 2946477 - postanowienie z dnia 19 listopada 2019 r.

V Ca 1766/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2764410 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

V Ca 440/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2758687 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

V Ca 989/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2764405 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

V GC 2980/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2774065 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

V GC 534/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2977719 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

VI GC 2200/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3030511 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

VIII C 1050/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach

LEX nr 2809526 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

VIII K 272/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2755244 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

VIII Pa 132/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2750868 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

VIII Pa 134/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2767355 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

VIII Pa 139/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2756386 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

VIII Pa 81/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2756387 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

VIII SA/Wa 575/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2745764 - postanowienie z dnia 19 listopada 2019 r.

VIII SA/Wa 692/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2749895 - postanowienie z dnia 19 listopada 2019 r.

VIII SA/Wa 705/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072883 - postanowienie z dnia 19 listopada 2019 r.

VIII SA/Wa 739/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2749862 - postanowienie z dnia 19 listopada 2019 r.

VIII SA/Wa 782/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2749917 - postanowienie z dnia 19 listopada 2019 r.

VIII U 1147/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3076828 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

VIII U 1285/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2750848 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

VIII U 1336/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3018259 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

VIII U 1618/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2750845 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

VIII U 1683/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2756689 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

VIII U 1841/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3022550 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

VIII U 2261/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2749489 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

VIII U 2414/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2766662 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.

VIII U 2918/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2749494 - wyrok z dnia 19 listopada 2019 r.