Court jurisprudences

I OZ 1110/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2743501 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

I PK 101/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122271 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

I PZ 13/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNP 2020/9/94 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Bd 432/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3143290 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Bd 433/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3139882 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Bd 435/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2761203 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Bd 446/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2761485 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Bd 470/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2761480 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Bd 471/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2761224 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Bd 569/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2754203 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Bd 574/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2761371 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Bd 580/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2761377 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Bk 258/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2741886 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Bk 376/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2742216 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Bk 544/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2744398 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1104/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2744340 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1152/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2768671 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1280/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3138760 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1299/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3139477 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1344/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2865770 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1490/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2774719 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1667/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2761389 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1679/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2744368 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Gd 675/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2743444 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Gd 921/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3141454 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Gd 957/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2743449 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Gd 958/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2743455 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Gl 1003/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2751736 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Gl 1326/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3140985 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Gl 649/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2768843 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Gl 855/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3141686 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Gl 928/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3141373 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Kr 1071/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2865930 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Kr 1335/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3038454 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Kr 347/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2768634 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Kr 579/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2865103 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Kr 7/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3086385 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Kr 910/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2865942 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Kr 952/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3086391 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Lu 327/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3141555 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.