Court jurisprudences

I SA/Wr 560/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2866242 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Wr 561/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2976766 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Wr 562/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2976298 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Wr 563/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2976472 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SA/Wr 635/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2976804 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SAB/Ol 5/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3143829 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SAB/Sz 4/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2768664 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SAB/Wa 37/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014314 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SAB/Wa 376/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014482 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SAB/Wa 377/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865881 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SAB/Wa 385/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976800 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

I SAB/Wr 6/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2976512 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SAB/Wr 7/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2976807 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SAB/Wr 8/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2865215 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I SO/Bk 1/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2743464 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

I SPP/Bk 96/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2741869 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

I UK 292/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

BSN-IPiUS.2020/7-8/21 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

I UZ 13/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2775962 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

IV Ca 562/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2766195 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV CO 155/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054060 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

IV CO 234/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053980 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

IV CO 246/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053976 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

IV CSK 245/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2775635 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

IV Ka 886/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2749044 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV KK 345/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122228 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

IV KK 687/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122309 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

IV P 200/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2775345 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV P 73/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach

LEX nr 2945598 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV SA/Po 367/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2749342 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV SA/Po 609/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3141941 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV SA/Po 745/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2748096 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV SA/Po 751/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3140028 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1432/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014435 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1842/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072741 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1987/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2945188 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1995/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140438 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2012/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2945071 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2027/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2945154 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2380/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141308 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2485/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014328 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 3139/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014418 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 610/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014244 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV SA/Wr 428/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2751734 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 1545/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059326 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 568/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142646 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 569/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014227 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 866/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031606 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 868/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031560 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV U 1092/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2767415 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV U 1176/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2767440 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV U 1248/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2767380 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV U 1250/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2767431 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV U 1270/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2767413 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV U 174/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu

LEX nr 2784359 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV U 2001/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2767447 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV U 232/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978566 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV U 321/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2766726 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV U 369/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978564 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV U 371/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978328 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV U 372/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978563 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV U 376/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978561 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV U 377/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978771 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV U 380/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978565 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.