Court jurisprudences

II SA/Kr 832/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2764933 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Kr 847/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2755210 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Kr 886/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2758887 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Kr 962/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2741848 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Lu 333/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3141771 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Lu 334/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3142087 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Lu 335/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3142459 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Lu 375/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3139365 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Lu 386/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2758907 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Lu 388/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3098825 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Lu 401/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2772043 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Lu 407/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3086496 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Lu 412/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2976646 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Lu 436/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3139845 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Lu 441/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3142377 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Łd 543/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2758847 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Ol 680/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3139724 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Ol 693/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2754980 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Ol 701/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3139492 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Ol 771/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3139665 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Ol 822/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2772021 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Op 261/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2741905 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Po 162/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2745762 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Po 171/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3140336 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Po 380/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2749933 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Po 435/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2755065 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Po 736/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2743283 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Po 862/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2772203 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Po 884/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2741075 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Po 933/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2740138 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Rz 1013/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2755196 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Rz 1042/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3143484 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Rz 1229/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2740094 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Rz 765/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2740164 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Rz 876/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2758912 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Rz 878/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2758922 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Rz 879/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2761311 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Rz 880/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2761215 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Rz 893/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2755221 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Rz 960/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2761217 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Rz 977/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2772073 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Sz 1017/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2743315 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Sz 1030/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2742207 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Sz 526/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2758895 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Sz 616/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3143979 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Sz 645/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2765012 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Sz 658/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3140240 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Sz 664/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2749402 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Sz 665/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2761333 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Sz 683/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2743333 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Sz 754/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2758877 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Sz 757/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3139469 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Sz 779/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2758962 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Sz 802/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2758876 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Sz 818/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2761272 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.