Court jurisprudences

I SA/Rz 769/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2745346 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1122/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865828 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1123/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865663 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1321/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976727 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1562/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2758976 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

I SA/Wa 160/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139548 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

I SA/Wa 189/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2866438 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

I SA/Wa 230/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944945 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

I SA/Wa 2309/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014236 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

I SA/Wr 487/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3143432 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

I SA/Wr 488/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3139755 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

I SA/Wr 554/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3138170 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

I SA/Wr 663/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2763193 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

I SA/Wr 679/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2976318 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

I SA/Wr 680/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2976616 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

I SA/Wr 693/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2865729 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

I SA/Wr 711/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2945042 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

I SA/Wr 712/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2944998 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

I SAB/Wa 298/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021971 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

I SAB/Wa 391/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976551 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

I SAB/Wa 407/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976478 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

I SAB/Wr 5/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2865089 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

I SO/Bd 14/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2749257 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

I UK 27/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3170569 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

IV CO 249/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3099202 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

IV CSK 418/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2784013 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

IV Ka 616/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2764025 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

IV Ka 756/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2764321 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

IV Ka 761/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2979412 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

IV Ka 787/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2764026 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

IV Ka 934/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2755251 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

IV KO 87/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3120963 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

IV P 13/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2764847 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

IV P 17/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 3036672 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

IV P 3/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2770820 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

IV SA/Po 335/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2744390 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

IV SA/Po 978/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2745284 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1985/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2945052 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2042/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976795 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2124/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014305 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2125/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014444 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2545/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059330 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

IV U 101/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łomży

LEX nr 2751865 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

IX U 1566/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2774747 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

IX U 211/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2774383 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

K 5/16 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2019/66 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

P 9/18 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2019/70 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

V Ca 2112/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2769901 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

V CSK 169/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2782624 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

V CSK 186/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096815 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

V CSK 193/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096761 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

V GC 1292/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3029917 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

VI Gz 327/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2766703 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

VII Ga 548/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

LEX nr 3055740 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

VIII C 32/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2770365 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

VIII Ka 731/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

LEX nr 2773308 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.