15508/15, Prawo do rzetelnego procesu w sprawie karnej. Zatrzymanie nieformalne bez dostępu do obrońcy. Dopuszczenie w... - OpenLEX

15508/15, Prawo do rzetelnego procesu w sprawie karnej. Zatrzymanie nieformalne bez dostępu do obrońcy. Dopuszczenie w charakterze dowodu w sprawie karnej wyjaśnień oskarżonego złożonych pod nieobecność obrońcy w toku nieformalnego zatrzymania, ATRISTAIN GOROSABEL v. HISZPANIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 18 stycznia 2022 r. 15508/15 Prawo do rzetelnego procesu w sprawie karnej. Zatrzymanie nieformalne bez dostępu do obrońcy. Dopuszczenie w charakterze dowodu w sprawie karnej wyjaśnień oskarżonego złożonych pod nieobecność obrońcy w toku nieformalnego zatrzymania

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.