Court jurisprudences

I SA/Ol 617/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2763082 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Ol 618/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2763308 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Ol 690/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2746306 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Po 719/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2772106 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Po 750/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3139155 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Rz 678/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2752233 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Sz 487/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2768348 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Sz 513/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2755708 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Sz 529/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2755785 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Sz 534/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2763099 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Sz 572/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2763138 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Sz 594/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2768061 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Sz 622/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2778299 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Sz 624/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3142336 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Sz 643/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3139816 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Sz 650/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2751742 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Sz 651/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2751735 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Sz 663/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3139886 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Sz 690/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2763027 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1379/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079103 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1702/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021990 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Wa 2327/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138606 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Wa 257/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079137 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Wa 661/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142944 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Wa 723/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079080 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Wa 724/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021993 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Wa 832/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976705 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SAB/Wa 13/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117488 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I UK 108/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2760441 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I UK 269/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/12/143 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I UK 273/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3074833 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I UK 276/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122325 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I UK 363/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122263 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I UK 49/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3099196 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I UK 92/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3105480 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

IV CSK 265/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3099205 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

IV CSK 271/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3099197 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

IV CSK 334/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3120979 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

IV CZ 95/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2783294 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

IV K 121/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2752509 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV Ka 1115/19 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2784383 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV Ka 1273/19 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2769787 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV KK 100/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3099200 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

IV KK 163/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3119707 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

IV KK 474/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3103839 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

IV KK 521/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3120917 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

IV KK 543/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3120982 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

IV KK 591/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3099212 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

IV KK 596/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3120955 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

IV P 42/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2780797 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV P 89/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Koninie

LEX nr 3053651 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV Pa 31/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2984947 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SA/Po 593/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3141045 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SA/Po 727/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2749998 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.