Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
z dnia 18 października 2018 r.
15333/16
Prawo do wolności osobistej. Zasadność i warunki stosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania.

UZASADNIENIE

Dokument posiada tylko metrykę.