Court jurisprudences

II SAB/Wa 229/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038463 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 274/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038445 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 321/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014217 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 348/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059386 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 351/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139869 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 373/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072735 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 439/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140347 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 442/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139989 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 446/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141124 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 447/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140800 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 448/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141834 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 449/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142144 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 450/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139856 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 451/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143321 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 476/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059379 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 504/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143856 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 505/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140391 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 506/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138976 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 510/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138903 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 704/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031608 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 737/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031592 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

II SO/Po 7/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2745779 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

II UK 156/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/12/142 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

II UK 164/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3161435 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

II W 580/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2772937 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

II W 94/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3008795 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I Ns 125/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Zambrowie

LEX nr 2764853 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I Ns 333/14 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 3127712 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I Ns 427/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2750910 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I NSW 176/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2755888 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I NSW 177/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2758635 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I NSW 178/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2755900 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I NSW 208/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2755969 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I NSW 215/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2755893 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I NSW 233/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756253 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I NSW 234/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2755972 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I NSW 235/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756259 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I NSW 252/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756333 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I NSW 285/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756306 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I NSW 287/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756353 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I NSW 291/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756106 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I NSW 298/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756146 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I NSW 307/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756200 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I NSW 308/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2755975 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I NSW 311/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756147 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I NSW 312/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081293 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I NSW 325/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2755851 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I NSW 326/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756054 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I NSW 327/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756154 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I NSW 337/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2755874 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I NSW 345/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756284 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I NSW 349/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756145 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I NSW 350/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2755926 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I OSK 1029/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2777903 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I OSK 1101/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778054 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I OSK 1150/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744002 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I OSK 1163/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778019 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I OSK 1165/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744034 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I OSK 1261/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3072849 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I OSK 1769/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2743273 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I OSK 1888/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778242 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I OSK 2966/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2757030 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I OSK 2967/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2757026 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I OSK 2969/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2757061 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I OSK 2972/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778169 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I OSK 2973/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2777950 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I OSK 2974/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778278 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I OSK 2975/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768793 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I OSK 2977/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778233 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I OSK 2978/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768830 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I OSK 2979/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768667 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I OSK 2980/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768847 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I OSK 78/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3141740 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.