Court jurisprudences

II SAB/Kr 323/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3139458 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

II SAB/Po 120/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2745714 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

II SAB/Sz 104/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2865880 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

II SAB/Sz 94/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2761370 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 560/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014330 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 629/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2945200 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

II SAB/Wr 57/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2758998 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

II SO/Wa 45/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031597 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

II W 1333/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3045042 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I Ns 454/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2750907 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I Ns 513/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2759080 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I Ns 609/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Trzciance

LEX nr 2761655 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I NSW 128/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2755905 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I NSW 179/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756031 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I NSW 180/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756336 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I NSW 181/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756137 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I NSW 197/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756085 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I NSW 225/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756099 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I NSW 228/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756151 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I NSW 229/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2755925 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I NSW 237/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756341 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I NSW 251/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756234 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I NSW 281/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756299 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I NSW 282/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756319 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I NSW 284/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756129 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I NSW 328/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756288 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I NSW 329/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756079 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I NSW 331/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756255 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I PK 199/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3104849 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I PK 200/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3099195 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I PK 69/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122310 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1555/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2763119 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1556/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2761500 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1557/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2761210 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1798/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2763272 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1799/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2763087 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1941/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2748092 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Gl 1094/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2756665 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Gl 652/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2754283 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Gl 653/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2754159 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Gl 655/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2754143 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Ke 327/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2755698 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Ke 357/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2750053 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.