Court jurisprudences

V SA/Wa 878/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3144188 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

V SA/Wa 950/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098702 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

XII C 1491/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2747339 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

XII C 1568/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2747349 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

XII C 666/19 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 3020921 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

XII C 938/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2747357 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

XIV C 1048/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2756379 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

XV Ca 1356/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3032821 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

XVI C 3442/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 2756726 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

XVII AmE 38/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2924756 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

XVII AmT 7/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2923496 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

200/15, P.R. v. AUSTRIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

28412/10, MELNYK v. UKRAINA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I ACa 103/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3008841 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I ACa 209/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 2767897 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I ACa 350/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 3036505 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I AGa 366/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 3127890 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I C 106/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2766617 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I C 1098/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brodnicy

LEX nr 3021120 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I C 1154/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3008104 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I C 1210/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2761703 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I C 1240/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2750881 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I C 1240/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2750354 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I C 1639/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2761664 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I C 167/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2769919 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I C 1926/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu

LEX nr 2747576 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I C 2245/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2761674 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I C 243/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2785818 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I C 2715/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2772890 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I C 337/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 2764843 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I C 353/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2774992 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I C 4216/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2775362 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I C 572/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3076555 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I C 5993/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 3049757 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I C 668/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2758237 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I Ca 68/19 - Wyrok Sądu Okręgowego we Włocławku

LEX nr 2954759 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I CO 87/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154771 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I CSK 326/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3170643 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I CSK 371/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161382 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I CSK 483/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2772842 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I DO 33/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081255 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I FSK 1200/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2777974 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I FSK 1217/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2777934 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I FSK 1300/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778084 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I FSK 1354/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2761385 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I FSK 1458/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778217 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I FSK 1462/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865674 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I FSK 1475/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768765 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I FSK 1685/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768713 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I FSK 1836/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3140542 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I FSK 1837/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3144058 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.

I FSK 1886/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778024 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I FSK 1887/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2777896 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I FSK 2047/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2758888 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I FSK 774/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2774684 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I GSK 1422/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865611 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I GSK 1464/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865676 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I GSK 1855/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2763260 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I GSK 2008/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2752343 - postanowienie z dnia 21 listopada 2019 r.